Bank-/Kredittkort

Hos oss kan du trygt og enkelt betale ved hjelp av ditt VISA eller Mastercard som er utstedt av en norsk bank.
Tast inn kredittkortnummeret, utløpsdato som er på kortets forside. Deretter taster du inn verifiseringskoden
(CVV2) som du finner på kortets bakside. CVV2 er de tre tallene på baksiden av kortet, enten i eller til
høyre for signaturfeltet.