1. Dette dokumentet er en kjøpsavtale (videre i teksten – Avtalen) mellom «Fagarbeid AS» (org.nr.911 843 846) (videre i teksten – Selger) og kjøperen (videre i Avtalen – Kjøper), som enes om felles gjensidige retter, plikter og ansvar ved kjøp av varer i nettbutikken „www.nanovei.no“ (videre i Avtalen - Butikken), sammen kalles Selger og Kjøper – Partene, hver for seg – En part, inngår denne Avtalen og enes om følgende:

1.1.1. Denne Avtalen inngås for å sikre godt samarbeid mellom Partene og høy kvalitet på ytelsene som gis til Kjøper.

1.1.2. Begge partene er enige om at personen som fyller ut brukerprofilen i Butikken og krysser av for «Jeg godkjenner butikkens kjøps- og leveringsbetingelser» for disse betingelsene ved kjøp, har gjort seg kjent med betingelsene og forstår alle forhold og forpliktelser betingelsene innebærer.

1.1.3. Når brukeren har registrert seg, blir Brukeren Kjøper i Butikken som får rettene og pliktene som er foreskrevet i betingelsene.

1.1.4. Når Kjøper har godkjent kjøps- og betalingsbetingelsene på nettsiden www.nanovei.no (videre i Avtalen – Betingelsene) og ved bestilling har trykket på «Jeg bekrefter bestillingen», viser Kjøper sitt eget ønske om å kjøpe produktene og varene nevnt i bestillingen (videre i Avtalen – Varene) til prisen angitt i bestillingen.

1.1.5. Bestillingen anses å være mottatt fra det øyeblikk Selger får opp en registrert bestilling i Kjøpers navn (videre i Avtalen – Bestillingen) i sin administreringsprofil. Kjøper mottar beskjed om vellykket registrert Bestilling elektronisk (per e-post til adressen som Kjøper har angitt i registreringsskjemaet). Dersom bestillingen ikke kan bli registrert på grunn av systemfeil eller andre forhold, vil ikke Kjøper motta noen melding. Dersom Kjøper ikke har mottatt bekreftelse på Bestillingen i e-post, har Kjøper mulighet til å henvende til Selger per e-post post@nanovei.no og informere om feilen.

1.1.6. Selger har på hvilket som helst tidspunkt rett til å begrense Kjøpers rettigheter eller slette Kjøpers registrering på nettstedet www.nanovei.no, dersom Kjøper ikke følger forhold og regler fastsatt i Betingelsene. Selger har likeledes rett til å slette Kjøpers tilbakemeldinger dersom de har krenkende innhold.

1.1.7. Begge parter har rett til å tilbakekalle eller forandre Bestillingen ved muntlig eller skriftlig avtale.

      
2. Beskyttelse av personopplysninger

2.1. All informasjon om Kjøperen som er knyttet til personopplysninger og som blir registrert i Butikken (fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon i registreringsskjemaet i nettbutikken), blir innhentet med det for øyet å:

2.1.1. Behandle Kjøpers bestilling av Varer og tjenester på en vellykket måte.

2.1.2. Redusere Kjøpers tidsforbruk under kjøpsprosessen.

2.1.3. Løse problemer knyttet til levering av Varene.

2.1.4. Kunne tilgodese andre forpliktelser for Partene som disse Betingelsene fordrer.

2.2. Selger forplikter seg til å beskytte Kjøpers personopplysninger i samsvar med norsk lovverk.

      
3. Tidspunkt for inngåelse av Avtalen (bestilling av Varene)

3.1. Partene er enige om at Avtalen om kjøp av den konkrete varen er inngått for en begrenset tid og gjelder fra det tidspunkt når Selger sender Kjøper e-post til adressen som Kjøper har oppgitt, med bekreftelse om at Kjøpers bestilling er mottatt og at varen blir sendt til Kjøper.

3.2. Enhver Bestilling fra Kjøper oppbevares i Selgers database for nettbutikken. Selger forbeholder seg retten til å slette Bestillinger i databasen etter at de har blitt fullført/avbestilt.

3.3. Kjøper blir informert elektronisk (med e-post til adressen Kjøper har opplyst) om status på opprinnelig Bestilling og på endring av bestillingsstatus. Mulige statuser for Bestillingen:

3.3.1. Bestillingen venter på bekreftelse – Selger har mottatt Kjøpers Bestilling, men Bestillingen er ikke bekreftet da Selger ikke har Kjøpers ønskede produkt eller Selger ikke har gjort seg kjent med innholdet i Bestillingen.

3.3.2. Bestillingen er bekreftet – Selger godkjenner Selgers Bestilling og påtar seg de forpliktelsene som er nevnt i Avtalen.

3.3.3. Bestillingen er annullert – Selger informerer Kjøperen om at Bestillingen er annullert. Selger informerer Kjøper om årsaken til annulleringen og mulige alternativer innen rimelig tid.

3.3.4. Bestillingen er refundert – Kjøper blir informert om at pengene er refundert i samsvar med Avtalens punkt 6.6 eller annen gjensidig avtale mellom Partene.

3.3.5. Bestillingen er ekspedert – Kjøper blir informert om at Bestillingens Varer er sendt til adressen Kjøper har opplyst om på den leveringsmåte Kjøper har ønsket.

     
4. Varens pris og betalingsmåte

4.1. Prisen på Varene i bestillingen og i nettbutikken er oppgitt med moms.

4.2. Pris for levering oppgis når bestillingen utføres, men før denne bekreftes.

4.3. Kjøper betaler med kort for bestilte Varer.

     
5. Kjøpers retter og plikter

5.1. Kjøper har rett til å kjøpe Varer i Butikken i samsvar med disse Betingelsene og slik det er fastsatt av Butikken.

5.2. Dersom Selger ikke har bekreftet bestillingen, har Kjøper rett til å annullere Bestillingen gjort med Butikken ved å sende en e-post til Selger eller ved telefonisk kontakt med Selger.

5.3. Retten i punkt 5.2. kan Kjøper benytte seg av bare i tilfelle Varen ikke har blitt skadet eller utseendemessig har forandret seg eller har vært brukt.1

5.4. Kjøper forplikter seg til ikke å gi brukerkode og påloggingsopplysninger til tredjepart. Dersom Kjøper mister sin brukerkode må Kjøper melde fra om dette til Selger umiddelbart.

5.5. Dersom deler eller all informasjon Kjøper har registrert i sin profil forandres, må Kjøper oppdatere denne.

5.6. Kjøper er enig i disse kjøpsbestemmelsene og forplikter seg til å følge dem ved bruk av nettbutikken.

5.7. Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med leverings- og betalingsbetingelsene ved hver bekreftelse av Bestilling av Varer i Butikken.

5.8. Kjøper må opplyse om alle nødvendige opplysninger for forsendelse av Varene: Fornavn, etternavn, leveringsadresse med postnummer og kontakttelefon. Dersom Kjøper ikke har opplyst om denne informasjonen kan ikke Selger sende de bestilte Varene inntil alle nødvendige opplysninger for å sende Varene har blitt mottatt.

      
6. Selgers retter og plikter

6.1. Når Selger gjennom nettsidens administrasjonspanel har endret status på Bestillingen til «Bestillingen er bekreftet», forplikter Selger seg til å levere Varene til Kjøper til prisen som er angitt i Bestillingen. Selger forbeholder seg retten å tilby Kjøper alternative produkter som tilsvarer varene i Bestillingen, dersom de alternative produktene bedre passer Kjøpers interesser og behov.

6.2. Dersom kjøper forsøker å skade funksjonen og stabiliteten til nettbutikken, kan Selger uten advarsel begrense Kjøpers rettigheter, stanse Kjøpers mulighet til å bruke Butikken og i enkelte tilfeller slette Kjøpers registrering.

6.3. Selger kan ensidig forandre disse bestemmelsene uten å opplyse Kjøperne om dette.

6.4. Selger forplikter seg til å legge forholdene for bruk av nettbutikken til rette for Kjøper.

6.5. Selger forbeholder seg retten til å ikke levere varen til Kjøper dersom ikke Kjøpers forhåndsbetaling ikke dekker hele summen for Bestillingen. Kjøper blir informert elektronisk dersom betalingen ikke er fullstendig.

6.6. Selger forplikter seg til å levere Varene Kjøper har bestilt til oppgitt adresse og innen avtalt leveringstid.

6.7. Dersom Selger ikke kan levere Kjøpers bestilte Varer eller produkter, forplikter Selger seg å tilby en annen leveringsdato eller analog vare. Dersom Kjøper ikke godtar analog vare og/eller annen leveringsfrist, forplikter Selger seg å refundere betalt sum til Kjøper innen 72 (syttito) timer.